Sodelovanje s starši

 

V waldorfskem vrtcu je iniciativa in prispevek staršev pričakovan in velikega pomena.

Starši in vzgojitelji so sodelavci pri vzgoji.

Brez kakovostnega sodelovanja med vrtcem in starši ni možno učinkovito delovati v procesu vzgoje.

Medsebojno sodelovanje oblikujemo z govorilnimi urami, obiski na domu, roditeljskimi sestanki, skupnimi praznovanji in predvsem z usklajenim delovanjem vrtca in doma po načelih waldorfske pedagogike.

Zato ponujamo staršem možnost spoznavanja načel waldorfske pedagogike preko različnih predavanj, delavnic in dogodkov, ki jih organizirajo tudi sorodne ustanove (waldorfske šole in drugi waldorfski vrtci).

V našem vrtcu staršem nudimo starševske večere na različne teme, delavnice, roditeljske sestanke, govorilne ure, svetovanje, hospitacijo starša v skupini in skupno praznovanje praznikov.