Družba

 

Okolje, primerno za odraščanje otroka, je okolje, ki mu omogoča: pristen stik z naravo, njenimi elementi (zrak, voda, zemlja, toplota) in živalmi, veliko možnosti za gibanje in odkrivanje ter odrasle kot vzore za posnemanje.

Otrok potrebuje ritmično oblikovan dan, igro, počitek, mir, jasne okvire v interakciji otrok – odrasel oziroma notranje vodstvo s strani odrasle osebe, občutek varnosti in zaščite.

V današnji družbi skorajda ni možnosti za oblikovanje takega okolja. Obdanost z vseprisotnimi mediji, naglico in površnostjo terja od otroka prehiter vstop v svet odraslih, ki ga otrok posnema brez možnosti razumevanja in postopnega vraščanja v ta svet.

Posledice tega se izražajo v prezgodnji intelektualizaciji otrok (intenca poučevanja), nemiru, avtizmu, samoagresiji in agresiji v interakciji z drugimi …